Jäseneksi

Helpoiten Montaasin toimintaan pääsee mukaan seuraamalla Ajankohtaista-sivua tai sähköpostilistaa ja ottamalla osaa tapahtumiin. Esimerkiksi viikottaiset leffaillat ja elokuvakurssit ovat erinomainen tapa tutustua kerhon toimintaan. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä kerhon johtokuntaan. Montaasi löytyy myös Discordista sekä Telegramista.

 

Montaasin jäsenet voivat osallistua kaikkiin kerhon tapahtumiin (esim. leffaillat, ekskursiot, kurssit ja tuotannot), käyttää kerhohuoneella olevaa kalustoa maksutta ja vuokrata kuvauskalustoa edullisesti. Kerho tarjoaa jäsenilleen myös muita etuja, kuten halpoja elokuvalippuja sekä mahdollisuuksia tutustua elokuva-alan toimijoihin.

  • Olen AYY:n jäsen / I am a member of AYY

  Jäsentietoihin voi tehdä muutoksia sähköpostitse. Jäsentietoja voi pyytää tarkastettavaksi tai poistettavaksi saman osoitteen kautta. Tietojen poistaminen tarkoittaa käytännössä kerhosta eroamista.Täyttämällä lomakkeen hyväksyt annettujen tietojen käytön Tietosuojaselosteen mukaisesti.

  Liity jäseneksi

  Montaasi on kaikille avoin yhdistys. Jäsenkausi on 1.9.–31.8. siten, että heinä- ja elokuussa jäseneksi tulleet saavat myös seuraavan kauden jäsenyyden samalla maksulla. Jäseneksi voit liittyä täyttämällä ohessa olevan lomakkeen ja suorittamalla jäsenmaksun Montaasin pankkitilille. AYY:n jäsenyyttä kysytään lomakkeessa, koska yhdistyksen sääntöjen mukaan vain AYY:n jäsenillä on äänivalta yhdistyksen kokouksissa. Kerhon päivittäisessä toiminnassa AYY:n jäsenyydellä ei ole merkitystä.

  Saat maksuohjeet ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen kun jäsenhakemuksesi on vastaanotettu.

  Jäsenmaksun voi suorittaa myös käteisellä kerhohuoneella esimerkiksi leffaillan yhteydessä.

  Jäsenmaksu kaudelle 2023–2024: 8 €

  Teekkarien elokuvakerho Montaasi ry:n kalustonvuokraussäännöt

  Yleiset ehdot

  Kaluston vuokraaminen edellyttää Montaasin jäsenyyttä. Vuokralleottaja vuokraa näiden sääntöjen mukaisesti Montaasilta kalustoa, josta sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Osapuolia sitova sopimus kaluston vuokraamisesta syntyy Montaasin hyväksyttyä varauksen ja se vahvistetaan kirjallisesti kalustoa noudettaessa. Montaasi voi harkintansa mukaan olla vuokraamatta kalustoa (ts. hyväksymättä varausta). Kuluvan jäsenkauden jäsenmaksun ja sovitun vuokra-ajan vuokrahinnan tulee olla maksettuna Montaasin tilille kalustoa noudettaessa. Vuokralleottajan tulee esittää kuitti maksutapahtumasta. Vaihtoehtoisesti vuokrahinta voidaan maksaa käteisellä kalustoa noudettaessa. Vuokralleottajan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä kalustoa noudettaessa.

  Vuokran määräytyminen

  Kalustolla on erillisen hinnaston mukainen vuorokausivuokra. Vuokra maksetaan vuokrauspäivältä ja jokaiselta alkavalta vuorokaudelta (vuorokausi alkaa klo 00.00). Alle 24 tunnin vuokrauksista veloitetaan yhden vuorokauden vuokra. Vuokra maksetaan sovitulta vuokra-ajalta. Mikäli vuokralleottaja palauttaa kaluston etuajassa, Montaasi ei hyvitä käyttämättä jäävän vuokra-ajan vuokraa.

  Vuokra-aika

  Kalustoa voi varata kerralla korkeintaan seitsemäksi (7) peräkkäiseksi vuorokaudeksi. Pidemmät yhtäjaksoiset varaukset Montaasin hallitus käsittelee erikseen. Kaluston käyttöönoton jälkeen kalustonhoitaja voi myöntää vuokra-ajan pidennystä enintään seitsemän (7) vuorokautta kerrallaan, jos muita varauksia ei ole. Vuokra-ajan pidentäminen yli 14 vuorokauteen aloituspäivästä edellyttää kuitenkin hallituksen hyväksyntää. Palautuksen viivästyessä sovitusta ajasta tulee vuokralleottajan maksaa jokaiselta alkavalta vuokra-ajan ylittävältä vuorokaudelta viivästymismaksuna kaksinkertainen vuorokausivuokrahinta. Lisäksi Montaasi voi mitätöidä vuokralleottajan vuokrausoikeuden.

  Vuokrauksen peruuntuminen

  Vuokralleottajan peruessa vuokrauksen ennen kaluston noutoa tulee vuokralleottajan maksaa puolet peruuntuneen vuokra-ajan vuokrasta. Montaasi voi pakottavasta syystä (esim. kaluston rikkoutuessa) perua vuokrauksen ennen kaluston noutoa. Tässä tapauksessa vuokralleottajalle hyvitetään peruuntuneen vuokra-ajan vuokra. Montaasi ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle varauksen peruuntumisesta aiheutuvia vahinkoja tai kustannuksia.

  Vastaanottotarkastus

  Kalusto annetaan vuokralle ilman erillistä toimivuustakuuta. Vuokralleottajan tulee tarkastaa vuokraamansa kaluston toimivuus kaluston vuokralle oton yhteydessä. Mikäli kalustossa ilmenee tällöin vika tai puute, varaus voidaan perua ilman kustannuksia vuokralleottajalle.

  Kaluston käyttö ja hoito

  Vuokralleottaja sitoutuu käyttämään ja säilyttämään kalustoa huolellisesti ja asianmukaisesti. Kalustoa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman Montaasin antamaa lupaa. Vuokralleottaja ei saa tehdä kalustoon mitään muutos- tai korjaustöitä ilman Montaasin antamaa erillistä lupaa. Kalustoa ei saa viedä Suomesta ilman Montaasin antamaa erillistä lupaa.

  Vahingot ja viat

  Vuokralleottajan tulee ilmoittaa Montaasille kaikki vuokra-aikana kalustossa ilmenneet viat ja kalustolle aiheutuneet vahingot. Mikäli vuokralleottaja on aiheuttanut kaluston vahingoittumisen, tulee hänen palauttaa vahingoittunut kalusto mahdollisimman nopeasti ja korvata korjauskulut Montaasille. Mikäli kalusto tai sen osa on tuhoutunut, hävinnyt tai sitä ei muusta syystä voida korjata tai palauttaa Montaasille, vuokralleottajan tulee korvata uuden vastaavan kaluston hankkimisesta aiheutuvat kustannukset. Mikäli kalustossa ilmenee vuokra-aikana vika, joka ei johdu vuokralleottajan vastuulla olevasta toiminnasta, vuokralleottajalle hyvitetään käyttämättä jäävän vuokra-ajan vuokra. Montaasi ei ole velvollinen korvaamaan kaluston vioista tai puutteista vuokralleottajalle aiheutuvia vahinkoja tai kustannuksia.

  Sulje