Ajankohtaista

Toukokuun 2022 leffaillat

Toukokuun leffailloissa katsotaan Wolfgang Beckerin tragikomedia Goodbye Lenin! sekä Mike Leighin draama All or Nothing. Lisäksi leffailta Helsinki Cine Aasiassa […]

Vierailu KAVIn filmivarastoon 9.5.2022

Elokuvakerho Montaasi tekee vierailun Otaniemessä sijaitsevaan Kansallisen Audiovisuaalisen Instituutin (KAVI) filmivarastoon. Kallioon louhittu säilytyspaikka avattiin vuonna 1986 ja se pitää […]

Huhtikuun 2022 leffaillat

Huhtikuun leffailloissa katsotaan John Schlesinger trilleri Maratoonari, Agnieszka Hollandin Mr. Jones sekä Ken Loachin kitchen sink -draama Poika ja haukka.

Maaliskuun 2022 leffaillat

Maaliskuun leffailloissa katsotaan Oliver Hirschbiegelin trilleri Das Experiment, Donald Cammellin ja Nicolas Roegin rikosdraama Performance, Alan Parkerin historiallinen Mississippi Burning […]

Montaasin vuosikokous 8.3.2022

Elokuvakerho Montaasi ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 8.3.2022 klo 18.00 Montaasin kerhohuoneella osoitteessa Otakaari 20 A, Espoo. Kokoukseen voi osallistua […]

Helmikuun 2022 leffaillat

Montaasin leffaillat palaavat tauolta! Helmikuun leffailloissa katsotaan Gordon Chanin Jackie-action Thunderbolt, Robert Zemeckisin draama Flight sekä Jim Jarmuschin Down by […]

Joulukuun 2021 leffaillat

Joulukuun leffailloissa katsotaan Lee Chung-hyunin jännitystrilleri The Call, Richard Donnerin Dickens-mukaelma Haamujen kosto sekä Miloš Formanin legendaarinen Yksi lensi yli […]

Montaasin johtokunta 2022

Montaasin vaalikokouksessa 23.11.2021 valittiin seuraavat hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt vuodelle 2022: Puheenjohtaja: Jaakko Hassinen Sihteeri: Valtteri Arhola Rahastonhoitaja: Jukka Iiponen […]

Teekkarien elokuvakerho Montaasi ry:n kalustonvuokraussäännöt

Yleiset ehdot

Kaluston vuokraaminen edellyttää Montaasin jäsenyyttä. Vuokralleottaja vuokraa näiden sääntöjen mukaisesti Montaasilta kalustoa, josta sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Osapuolia sitova sopimus kaluston vuokraamisesta syntyy Montaasin hyväksyttyä varauksen ja se vahvistetaan kirjallisesti kalustoa noudettaessa. Montaasi voi harkintansa mukaan olla vuokraamatta kalustoa (ts. hyväksymättä varausta). Kuluvan jäsenkauden jäsenmaksun ja sovitun vuokra-ajan vuokrahinnan tulee olla maksettuna Montaasin tilille kalustoa noudettaessa. Vuokralleottajan tulee esittää kuitti maksutapahtumasta. Vaihtoehtoisesti vuokrahinta voidaan maksaa käteisellä kalustoa noudettaessa. Vuokralleottajan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä kalustoa noudettaessa.

Vuokran määräytyminen

Kalustolla on erillisen hinnaston mukainen vuorokausivuokra. Vuokra maksetaan vuokrauspäivältä ja jokaiselta alkavalta vuorokaudelta (vuorokausi alkaa klo 00.00). Alle 24 tunnin vuokrauksista veloitetaan yhden vuorokauden vuokra. Vuokra maksetaan sovitulta vuokra-ajalta. Mikäli vuokralleottaja palauttaa kaluston etuajassa, Montaasi ei hyvitä käyttämättä jäävän vuokra-ajan vuokraa.

Vuokra-aika

Kalustoa voi varata kerralla korkeintaan seitsemäksi (7) peräkkäiseksi vuorokaudeksi. Pidemmät yhtäjaksoiset varaukset Montaasin hallitus käsittelee erikseen. Kaluston käyttöönoton jälkeen kalustonhoitaja voi myöntää vuokra-ajan pidennystä enintään seitsemän (7) vuorokautta kerrallaan, jos muita varauksia ei ole. Vuokra-ajan pidentäminen yli 14 vuorokauteen aloituspäivästä edellyttää kuitenkin hallituksen hyväksyntää. Palautuksen viivästyessä sovitusta ajasta tulee vuokralleottajan maksaa jokaiselta alkavalta vuokra-ajan ylittävältä vuorokaudelta viivästymismaksuna kaksinkertainen vuorokausivuokrahinta. Lisäksi Montaasi voi mitätöidä vuokralleottajan vuokrausoikeuden.

Vuokrauksen peruuntuminen

Vuokralleottajan peruessa vuokrauksen ennen kaluston noutoa tulee vuokralleottajan maksaa puolet peruuntuneen vuokra-ajan vuokrasta. Montaasi voi pakottavasta syystä (esim. kaluston rikkoutuessa) perua vuokrauksen ennen kaluston noutoa. Tässä tapauksessa vuokralleottajalle hyvitetään peruuntuneen vuokra-ajan vuokra. Montaasi ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle varauksen peruuntumisesta aiheutuvia vahinkoja tai kustannuksia.

Vastaanottotarkastus

Kalusto annetaan vuokralle ilman erillistä toimivuustakuuta. Vuokralleottajan tulee tarkastaa vuokraamansa kaluston toimivuus kaluston vuokralle oton yhteydessä. Mikäli kalustossa ilmenee tällöin vika tai puute, varaus voidaan perua ilman kustannuksia vuokralleottajalle.

Kaluston käyttö ja hoito

Vuokralleottaja sitoutuu käyttämään ja säilyttämään kalustoa huolellisesti ja asianmukaisesti. Kalustoa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman Montaasin antamaa lupaa. Vuokralleottaja ei saa tehdä kalustoon mitään muutos- tai korjaustöitä ilman Montaasin antamaa erillistä lupaa. Kalustoa ei saa viedä Suomesta ilman Montaasin antamaa erillistä lupaa.

Vahingot ja viat

Vuokralleottajan tulee ilmoittaa Montaasille kaikki vuokra-aikana kalustossa ilmenneet viat ja kalustolle aiheutuneet vahingot. Mikäli vuokralleottaja on aiheuttanut kaluston vahingoittumisen, tulee hänen palauttaa vahingoittunut kalusto mahdollisimman nopeasti ja korvata korjauskulut Montaasille. Mikäli kalusto tai sen osa on tuhoutunut, hävinnyt tai sitä ei muusta syystä voida korjata tai palauttaa Montaasille, vuokralleottajan tulee korvata uuden vastaavan kaluston hankkimisesta aiheutuvat kustannukset. Mikäli kalustossa ilmenee vuokra-aikana vika, joka ei johdu vuokralleottajan vastuulla olevasta toiminnasta, vuokralleottajalle hyvitetään käyttämättä jäävän vuokra-ajan vuokra. Montaasi ei ole velvollinen korvaamaan kaluston vioista tai puutteista vuokralleottajalle aiheutuvia vahinkoja tai kustannuksia.

Sulje